top of page

חברים למען חברים

"כל ישראל ערבים זה לזה"

קהילה נבחנת במידת התמיכה שחבריה יכולים להעניק זה לזה בשגרה ובעיתים משמעותיים.

הקמנו צוות לטובת העניין, צוות שיסייע לחברים במידת הצורך בעת מחלה, באבל (שלא נדע),  בחתונות ובשמחות אחרות. 

לשם כך, נשמח להיעזר גם בכם במידת הצורך, נשמח לדעת במה תוכלו לסייע (עוגה לחבר/ת קהילה חולה, שינוע לבדיקה ועוד).

 

תודה על שיתוף הפעולה,

צוות ערבות הדדית בקהילה

תמי מאירי איתן

bottom of page