top of page

הקהילה שלנו

אבא קובנר כתב כי "אין יהודי בודד במועדיו" המסורת היהודית מקנה לנו את הזכות לחלוק את חיינו יחדיו. אנו חשים הצורך ההדדי בקהילה , בתפילה ,טיולים,  פעילויות ילדים , בתי מדרש, חוגי לימוד למבוגרים ועוד..

 

מי היא קהילת הדרור?

מהם התחומים והפעילויות שבמסגרתם אוכל וארצה לקחת חלק?

אלו שאלות שביחס אליהן אנו מבקשים שאתם תהוו חלק מהתשובה!

 

קיימות סיבות רבות להצטרף לקהילת הדרור:

  • תמיכה בביסוסה של קהילה יהודית- מתקדמת בשכונת קריית היובל המשפיעה באופן משמעותי על שימור ופיתוח הפלורליזם בשכונה בבחינת "יש יותר מדרך אחת להיות יהודי"

  • רצון לתמוך ולקחת חלק בפעילויות הקהילה כגון : הגינה הקהילתית , קבלות שבת , טיולי משפחות, אירועי חגים , בית מדרש, טקסי הבדלה ועוד...

  • תמיכה במפעלים במרחב הקהילתי כגון: חגי תשרי, פורים ,חגיגת הקפות שניות בשמחת תורה ועוד... שהקהילה מפעילה עבור תושבי האזור באופן מתמשך לאורך שנים

  • קבלת תמיכה קהילתית "ושירות רבני" בטקסי מעגל חיים כגון : טקסי לידה, בר/בת מצווה , נישואין ופטירה

  •  אפשרות לקדם יוזמות חברתיות וחינוכיות בתמיכת הקהילה במרחב הקהילתי

  • הצטרפות לקהילה המעוניינת לפתח  את ממד " הערבות ההדדית " בין חבריה ביחס לתמיכה הדדית , טיולים קהילתיים , ערבים חברותיים ועוד...

  • רצון להשתתף ולפתח פעילויות לילדים ומשפחות צעירות

אנו תקווה כי תמצאו כאן בית חם ומענה לצורכיכם השונים ומאחלים לכם ולבני משפחתכם שנה טובה ומתוקה!

bottom of page